El neurodesenvolupament es dóna a través d’un procés dinàmic d’interacció entre l’infant i el seu entorn. És un procés complex que té com a resultat la maduració de les estructures cognitives, l’adquisició d’habilitats, i finalment, el desenvolupament de l’individu com a persona única. 

L‘aprenentatge és un dels processos més complexes a nivell neurobiològic. Es nodreix de les relacions socials i les emocions, la conducta, la motivació, l’atenció, la memòria, el lleguatge i altres capacitats cognitives.

Udita Pallars és una unitat de diagnòstic i acompanyament dels trastorns d´aprenentatge i neurodesenvolupament.
La detecció i intervenció és molt important en aquests casos i condicionarà el desenvolupament i l’evolució del nen/a.

Trastorns del neurodesenvolupament:

Transtorn específic de l`aprenentatge: dislèxia, discalcúlia,digrafia i disortografia.

Transtorn de la comunicació i del llenguatge: trastorn específic del llenguatge(TEL), retard del llenguatge i trastorn fonològic.

Transtorn de comunicació social.

Transtorn per dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat (TDA-H).

Transtorn de la memòria i del processament auditiu.

Transtorn del desenvolupament intel·lectual: discapacitat intel·lectual.

Transtorn de l’espectre autista/trastorn generalitzat del desenvolupament.

Transtorn de coordinació motriu: dispràxia.

Altes capacitats.

A Udita Pallars fem una valoració global interdisciplinar per a donar respostes a les famílies i donar nom i solució als seus problemes.

Realitzem una acurada coordinació amb els serveis educatius i orientem a les famílies, assessorant-les i incloent-les en el pla de reeducació.

Mitjançant l’estimulació precoç i la teràpia, des dels àmbits de la psicologia i la logopèdia, treballem estratègies d’aprenentatge personalitzades per millorar el desenvolupament neurològic i creixement de cada persona.

A Udita Pallars fem una valoració global interdisciplinar per a donar respostes a les famílies i donar nom i solució als seus problemes.
Realitzem una acurada coordinació amb els serveis educatius i orientem a les famílies, assessorant-les i incloent-les en el pla de reeducació.

Mitjançant l’estimulació precoç i la teràpia, des dels àmbits de la psicologia i la logopèdia, treballem estratègies d’aprenentatge personalitzades per millorar el desenvolupament neurològic i creixement de cada persona.

La Clínica Martí Maset disposa de la Unitat de Diagnòstic i Tractament de l’Aprenentatge (UDITA Pallars). Es tracta d’una unitat assistencial que ofereix un servei d’avaluació, diagnòstic i intervenció als infants i adolescents que poden presentar problemes en l’adquisició d’aprenentatges. És un servei multidisciplinar on s’intervé sobre aquelles alteracions causades per trastorns específics de l’aprenentatge, psicopatologies o discapacitat intel·lectual.

PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA. PSICOLOGIA CLÍNICA INFANTIL I JUVENIL.

Avaluació de les funcions neuropsicològiques

Mitjançant les proves adients i recollida d’informació de les fonts implicades, per tal d’establir un diagnòstic clar que permeti intervenir amb una base sòlida.

Coordinació amb els serveis educatius

Sempre amb el consentiment dels pares, s’aconsella poder compartir el pla de reeducació establert amb els professionals dels Equips d’Atenció Psicopedagògica de les escoles, per fer més eficient la intervenció.

Diagnòstic psicopatològic

A partir del diagnòstic podem entendre l’origen de les dificultats i si s’escau es pot crear un Pla Psicològic de Reeducació per donar resposta a les necessitats detectades

Plans d’intervenció psicològics de reeducació

Es tracta de plans individuals de reeducació. Aquests en funció de les necessitats detectades i tenint en compte les característiques de l’infant és dissenyen intervencions per corregir les dificultats en l’adquisició d’aprenentatges i potenciar les seves capacitats

Servei d’orientació familiar

L’assessorament i la informació cap a les famílies perquè puguin entendre en tot moment les conclusions dels professionals. Orientar com procedir i per quin criteris. Finalment incloure les famílies en el pla de reeducació. Que poden fer per ajudar als infants i com fer-ho des de casa.

Servei d’orientació vocacional i formativa

Especialment a l’adolescència saber cap on orientar la formació i el futur no és sempre fàcil. Una avaluació individualitzada permet veure amb major claredat les diferents alternatives i l’acompanyament expert ajuda a prendre decisions fonamentades.

CITA ONLINE

DEMANA VISITA PRÈVIA

Reserva la teva cita fàcilment

Clinica Martí Maset
Ens trobaràs a l’ Avinguda Verdaguer nº 4, bxs, de la Pobla de Segur (Lleida). El nostre horari és de Dilluns a Divendres de 15:30 a 20:30. I Dilluns i Dimecres també matí 9:30 a 13:30h.

Info Legal

CAT ES
× Hola! Et puc ajudar? Available from 15:30 to 20:30 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday